I diskussionen om Chat GPT och skolor är det ofta risken för fusk som lyfts fram. Men nu vill Open AI peka på att Chat GPT också kan göra nytta i klassrummen.

Misstankar om att elever plagierar och använder sig av Chat GPT:s svar när de skriver exempelvis hemtentor har solkat AI-bottens rykte i skolvärlden.

Men nu vill Open AI visa att Chat GPT också kan göra nytta i klassrummen, och släpper en guide som är riktad till lärare.

Förslagen kommer från lärare och experter, det är Open AI tydligt med.

Ett förslag är att använda det för att hjälpa språkelever, särskilt när det gäller engelska, att översätta och skriva tydligt och korrekt. Med den korpus som ligger till grund för Chat GPT så blir texterna i stort sett alltid språkligt korrekta även om fakta kan bli fel.

Och när det gäller just fakta finns också ett annat förslag från en lärare i Indien – att lära eleverna att inte alltid lita på allt som kommer från en dator. Lära dem tänka kritiskt och bekräfta informationen genom andra primära resurser. På så sätt ska de kunna lära sig att ”"förstå vikten av att ständigt arbeta med sitt kritiska tänkande, sin problemlösning och sin kreativitet".

Ytterligare förslag är att använda Chat GPT för att formulera testfrågor eller rollspela som jobbintervjuer.

Karin Lindström /Redaktör Computer Sweden

Tags:

Comments are closed