Andrée deltog 1882-1883 i den svenska meteorologiska expeditionen till Spetsbergen och ledde de luftelektriska experimenten. 1884 blev han utnämnd till överingenjör på Patentbyrån och två år senare grundade han Svenska Uppfinnareföreningen (SUF). Han var också 1886-1889 överlärare i experimentalfysik vid Tekniska högskolan. Sedan han av Vetenskapsakademien och stiftelsen Lars Hiertas minne fått bidrag till vetenskapliga ballongfärder, gjorde han den 16 juli 1893 en sådan från Stockholm