Bild: Håkan Lans, uppfinnare. Bild: Jessica Gow/TT Svenska företagare och uppfinnare är rättslösa när deras innovationer kopieras, stjäls eller missbrukas. Patentsystemet är en skamfläck, menar experter. ”Utan finansiär är det omöjligt att försvara ett värdefullt patent”, säger uppfinnaren Håkan Lans till TN. – Det är tragiskt, […]
Om du är intresserad av att lära dig teknikerna inom datorstödd design (CAD) och hur du omsätter dina skapelser till verklighet genom 3D-utskrift, så är detta kursen för dig. I samarbete med Svenska Uppfinnareföreningen Helsingborg Svenska Uppfinnareföreningen i Helsingborg arrangerar kursen tillsammans med ABF.Under kursens gång […]
Uppfinnare och idébärare är ryggraden i svensk innovation. Deras kreativitet driver fram nya idéer och lösningar. Vi behöver uppmärksamma deras viktiga roll och stötta dem på rätt sätt. Politiken måste göra det enklare för fristående idébärare och uppfinnare att delta i innovationsprocessen. Låt oss inkludera fler […]
Den 22 oktober kl.15.00 visar Lars-Berne Mårtensson en film om Orsing AB. I filmen kan vi höra Kerstin och Ernst Orsing berätta om företaget, som grundades av Ernsts pappa, John Harry Orsing och som är en av flera innovativa och driftiga invånare på Råå. Som många […]
Handelsstaden Helsingborg? Helsingborg har alltid förknippats med handel, logistik och transporter. Idag är nästan en fjärdedel av alla arbetstillfällen kopplade till dessa sektorer och de fortsätter att växa. Samtidigt lever vi i en tid av förändring och stadens identitet är inte längre lika tydlig. Är Helsingborg […]
Bidragsstiftelsen gör mer än ger bidrag. Vi stödjer också innovation inom området hjälpmedel som underlättar det vardagliga livet för människor med nedsatt rörelseförmåga. En av åtgärderna är ett samarbete med Svenska uppfinnarföreningen som nu vänder sig till hela svenska folket med en tävling. Under hela oktober […]
Innovation har bidragit stort till vårt rika och välmående land. Men innovation är i dag ett modeord som många ser som den snabba lösningen på de flesta samhällsproblem. Det får privata såväl som offentliga aktörer att öppna plånboken för dyra marknadsförings-insatser som sällan leder till – […]
Misstankar om att elever plagierar och använder sig av Chat GPT:s svar när de skriver exempelvis hemtentor har solkat AI-bottens rykte i skolvärlden. Men nu vill Open AI visa att Chat GPT också kan göra nytta i klassrummen, och släpper en guide som är riktad till lärare. […]
Svenska Novatron Fusion Group AB menar att det hittat ett sätt att kapsla in fusionsplasma som värms upp till över 100 miljoner grader. Något som är en grundförutsättning för att fusion ska fungera som energikälla. ”Det nya initiativet kan möjliggöra fusion i stor kommersiell skala”, hävdar […]
Bild: Lars Schröder/TT, Marko Säävälä/TT
”En central prioritering för det svenska EU-ordförandeskapet har varit att stärka unionens konkurrenskraft och förbättra villkoren för företagande. För att det ska bli enklare att driva företag inom EU måste regelverken för patent vara robusta, effektiva och attraktiva”, skriver näringsminister Ebba Busch (KD) och justitieminister Gunnar […]