Bli medlem i Svenska Uppfinnareföreningen i Helsingborg.

Du blir en resurs i ett nätverk av uppfinnare och rådgivare. Miljö för egen personlig utveckling. Vi arrangerar kurser, föredrag och seminarier i syfte att utveckla våra medlemmar.

Svenska Uppfinnareföreningen har till syfte att verka för främjandet av innovationsklimatet och i synnerhet den enskilde individens möjlighet att bidra till den framtida förnyelsen och välståndsutvecklingen i samhället.

Ett medlemskap i Svenska Uppfinnareföreningen i Helsingborg är en investering. Det innebär trygghet för både din verksamhet och för dig som är engagerad i innovativ utveckling.
Svenska Uppfinnareföreningen bildar ett nätverk tillsammans med privatpersoner och externa företag som medlemmar har tillgång till. Dessa stödjer föreningen och varandra, med kompetenslyft, rådgivning, coachning, mentorskap, problemlösning, förebilder och inspiration. I samband med förfrågningar och externa konstruktions behov är du en kugge. Vill du, så är du sökbar med dina intressen, erfarenheter och kompetens.

Medlemsformulär med uppgifter av standardkaraktär som namn adress osv.

Föreningen behöver lite fler uppgifter om just erfarenheter och kompetens samt vad man själv är mest intresserad av, för att ha en chans att få en förfrågan om att ingå i ett team kring en problemlösning.
Du är emellertid inte tvungen, du har alla rättigheter som medlem även om du inte vill fylla i alla fält. Vi har att förhålla oss till allmänna dataskyddsförordningen, mest känd som GDPR (General Data Protection Regulation), läs mer på - Integritetsskyddsmyndigheten
Får vi ett OK av dig genom att fylla i formuläret - att vi för att upprätthålla utlovad administrativa kvalitet i kontakt med våra medlemmar, också uppfyller kraven avseende GDPR.

Medlemsregistrering

Hät går du vidare med att betala din medlemsavgift. Du kan betala med kort eller Swish