Nu är det dags för årsmöte den  2024-04-22 klockan 18:00 Vi håller till i ABF – huset på Söderkatan 15 och där – vidareinformation om lokal, i entrén. Som betalande medlem har du rösträtt, har du inte betalat för 2024 eller inte är medlem är du […]
Detta är ett seminarium i regi av AWA, i form av ett frukostmöte. Läs vidare och glöm inte att anmäla dig (i slutet av texten). AI-genererat material är ett omdiskuterat ämne, inte minst användningen av sådant material i marknadsföring. Samtidigt väcker det flera frågor – särskilt […]
Hur ser vårt energisamhälle ut idag och imorgon? Har politiken en proportionskänsla för vad som redan finns och vad som utvecklas? Detta är det andra av två föredrag med Jan-Erik Nowacki på temat Energi. Vad har uppfinnarsamhället för roll här – det är trots allt uppfinningar […]
Hur ser vårt energisamhälle ut idag och imorgon? Det första föredraget av två på temat Energi. Har politiken en proportionskänsla för vad som redan finns och vad som utvecklas? Vad har uppfinnarsamhället för roll här – det är trots allt uppfinningar som legat till grunden för […]
Bild: Håkan Lans, uppfinnare. Bild: Jessica Gow/TT Svenska företagare och uppfinnare är rättslösa när deras innovationer kopieras, stjäls eller missbrukas. Patentsystemet är en skamfläck, menar experter. ”Utan finansiär är det omöjligt att försvara ett värdefullt patent”, säger uppfinnaren Håkan Lans till TN. – Det är tragiskt, […]
Entreprenörskap är förmågan att leda ett företag eller en organisation framåt. Det handlar om företagsamhet och entreprenören är personen som får saker att hända. Detta görs ofta med hjälp av planering, insikten av att behöva anpassa sig efter omgivning och konkurrenter, samt en förståelse för sina egna […]
Visste du att 95 procent av köpare valde en lösning som tillhandahöll dem med tillräckligt mycket innehåll för att navigera genom hela köpprocessen? Det säger en hel del om hur viktig länken är mellan försäljning och marknadsföring. De flesta köpare letar efter en hand som kan […]
Man skiljer på affärsplan och marknadsplan då marknadsplanen görs med utgångspunkt från marknadsföringen och affärsplanen är bredare och utifrån alla aspekter för utvecklingen av idén. Inledningsvis gör man en affärsplan vid uppstart av ett bolag. Dock kan delar av marknadsplanen ligga med i affärsplanen. Och vice […]
Prototypframtagning – så går processen till Prototypframtagning är en process där en fysisk modell eller prototyp av en produkt skapas för att testa dess funktion, design och användbarhet innan den går vidare till massproduktion. Först och främst behöver du en tydlig idé eller koncept för produkten. […]
Det är ofta en utmaning att hitta externa pengar för förverkligande av din idé eller affärsidé. Finansiering är ett ekonomiskt begrepp och används i en mängd olika sammanhang. Det handlar om hur kapital införskaffas för att genomföra planerade projekt och driva igenom investeringar. Det kan även […]