Uppfinnare och idébärare är ryggraden i svensk innovation. Deras kreativitet driver fram nya idéer och lösningar. Vi behöver uppmärksamma deras viktiga roll och stötta dem på rätt sätt. Politiken måste göra det enklare för fristående idébärare och uppfinnare att delta i innovationsprocessen. Låt oss inkludera fler […]
Innovation har bidragit stort till vårt rika och välmående land. Men innovation är i dag ett modeord som många ser som den snabba lösningen på de flesta samhällsproblem. Det får privata såväl som offentliga aktörer att öppna plånboken för dyra marknadsförings-insatser som sällan leder till – […]
Svenska Novatron Fusion Group AB menar att det hittat ett sätt att kapsla in fusionsplasma som värms upp till över 100 miljoner grader. Något som är en grundförutsättning för att fusion ska fungera som energikälla. ”Det nya initiativet kan möjliggöra fusion i stor kommersiell skala”, hävdar […]
En 12 meter hög kupol med ett böljande tak i ett rutnät av 20 kilometer trälameller, 48 meter från vägg till vägg utan pelare. Den spektakulära arkitekturen för Tekniska museets nya upplevelsearena Wisdome Stockholm ansågs av många helt omöjlig att förverkliga. Nu står byggnaden snart klar […]
Nu den 24:e på vårat medlemsmöte träffas vi för första gången på tryckeriet