Uppfinnare och idébärare är ryggraden i svensk innovation. Deras kreativitet driver fram nya idéer och lösningar. Vi behöver uppmärksamma deras viktiga roll och stötta dem på rätt sätt. Politiken måste göra det enklare för fristående idébärare och uppfinnare att delta i innovationsprocessen. Låt oss inkludera fler […]
Handelsstaden Helsingborg? Helsingborg har alltid förknippats med handel, logistik och transporter. Idag är nästan en fjärdedel av alla arbetstillfällen kopplade till dessa sektorer och de fortsätter att växa. Samtidigt lever vi i en tid av förändring och stadens identitet är inte längre lika tydlig. Är Helsingborg […]
Säkerhetspolitisk förståelse ska spela större roll när universitetsstyrelser utses. Det säger utbildningsminister Mats Persson (L). Bland annat vill han motverka att ”svenska patent försvinner utomlands”. Foto: Stina Stjernkvist Universitetsstyrelserna svarar inför regeringen hur lärosätet bedriver sin verksamhet. Flera av ledamöterna i styrelserna, bland andra ordföranden, utses av […]