Det är det amerikanska forskningsbolaget Open AI som står bakom Chat GPT, en chattrobot som med hjälp av artificiell intelligens, AI, kan svara på frågor. Enligt bolaget kommer nyversionen – GPT-4 – vara en mycket förfinad sådan. Den kommer kosta 20 dollar, till skillnad från den […]