Energi 2 – Energisparande och effektivitetshöjningar

Online (Zoom) , Sverige

Hur ser vårt energisamhälle ut idag och imorgon? Har politiken en proportionskänsla för vad som redan finns och vad som utvecklas? Detta är det andra av två föredrag med Jan-Erik Nowacki på temat Energi. Vad har uppfinnarsamhället för roll här – det är trots allt uppfinningar som legat till grunden för all energihantering. Frågorna kring […]

Vad är kraven vid finansiering eller riskkapital

Tryckeriet (HD-Huset) Vasatorpsvägen 1B - plan 3, Helsingborg

Det är ofta en utmaning att hitta externa pengar för förverkligande av din idé eller affärsidé. Finansiering är ett ekonomiskt begrepp och används i en mängd olika sammanhang. Det handlar om hur kapital införskaffas för att genomföra planerade projekt och driva igenom investeringar. Det kan även avse finansiering av rörelsekapital i företaget. Begreppet används i […]

Gratis

Prototyp och 0-serie

Tryckeriet (HD-Huset) Vasatorpsvägen 1B - plan 3, Helsingborg

Prototypframtagning – så går processen till Prototypframtagning är en process där en fysisk modell eller prototyp av en produkt skapas för att testa dess funktion, design och användbarhet innan den går vidare till massproduktion. Först och främst behöver du en tydlig idé eller koncept för produkten. Du bör definiera dess syfte, funktioner och utseende. Nu […]

Gratis

Försäljning och marknadsföring

Tryckeriet (HD-Huset) Vasatorpsvägen 1B - plan 3, Helsingborg

Visste du att 95 procent av köpare valde en lösning som tillhandahöll dem med tillräckligt mycket innehåll för att navigera genom hela köpprocessen? Det säger en hel del om hur viktig länken är mellan försäljning och marknadsföring. De flesta köpare letar efter en hand som kan hålla dem genom köpprocessen, och det är upp till […]

Gratis

Målarkalk – kunskap & förutsättningar

Rosendals Slott Mörarp

Medlemsmöte och företagsbesök Svenska Uppfinnareföreningen i Helsingborg har fått förmånen att besöka Ulf Nymberg och Målarkalk AB i Hyllinge. Målarkalk AB är ett familjeföretag grundat 1948 och har en lång erfarenhet som leverantör av såväl egna som importerade traditionella kalkbaserade byggprodukter till den skandinaviska byggmarknaden. De finns i Skåne med kalkslageri, våtsläckning, produktion, lager och […]

Gratis

Entreprenörskap och företag

Tryckeriet (HD-Huset) Vasatorpsvägen 1B - plan 3, Helsingborg

Entreprenörskap är förmågan att leda ett företag eller en organisation framåt. Det handlar om företagsamhet och entreprenören är personen som får saker att hända. Detta görs ofta med hjälp av planering, insikten av att behöva anpassa sig efter omgivning och konkurrenter, samt en förståelse för sina egna och andras styrkor och svagheter. Entreprenörskapet handlar om att […]

Gratis