Kom med en bra idé och vinn 150 000 kr

Bidragsstiftelsen gör mer än ger bidrag. Vi stödjer också innovation inom området hjälpmedel som underlättar det vardagliga livet för människor med nedsatt rörelseförmåga. En av åtgärderna är ett samarbete med Svenska uppfinnarföreningen som nu vänder sig till hela svenska folket med en tävling.  Under hela oktober månad är Svenska Uppfinnareföreningens tävling om 150 000 kr i […]