Innovationsstödet EIP-Agri inom jordbruk, trädgårds- och rennäring

Från idé till färdig lösning. Vad ska du tänka på när du vill utveckla en innovation? Se filmen och få svaren. Har du en idé som kan bli en innovation? Passa på nu när det nya innovationsstödet inom EU-satsningen EIP-Agri ersätter alla kostnader!

 

Gå från idé till handling

En affärsidé börjar med en tanke - en idé. Affärsidéer är sällan helt nya, utan bygger ofta på en vidareutveckling, prototyptillverkning, finansiering och lansering av produkt eller liknande.

Företagets affärsidé handlar om vad du ska sälja, hur du ska sälja och till vem. Ju enklare och kortare du kan förklara din idé, desto lättare är det för kunder och samarbetspartners att förstå vad verksamheten går ut på och hur företagets mål ska nås.