AI exploderar verkligen

Världens mest avancerade mänskliga robot samt en hel timme med Alexander där han provar den nya tjänsten chat-GPT

.............................................

ABB presenterar en serie videor som handlar om innovation

I första avsnittet av "Jakten på innovationsformeln" ringar man in begreppet och börjar sökandet. Enligt World Economic Forum är Sverige det mest innovativa landet i Europa!   Nämner man ordet uppfinning eller uppfinnare någon gång??

.............................................