Kontaktinformation

Svenska Uppfinnareföreningen i Helsingborg har ju inte någon direkt adress. men vi träffas ju i medlemsmöten en gång i månaden och då på Tryckeriet i Helsingborg - gamla HD-huset.

Aktivitetshuset - Tryckeriet
Vasatorpsvägen 1B
Närmaste busshållplats är Regementsvägen.
Till Skånetrafikens webbplats

Ta bilen
Det finns flera parkeringsplatser på Vasatorpsvägen 1a
på baksidan av lokalen, följ skyltning.

Telefon:
073-802 18 58

_________________________________________

Svenska Uppfinnareföreningen i Helsingborg

Ordförande:
Hans Lindblom

Telefon:
076-798 80 88

e-post:
admin@uppfinnarehbg.se

 

Välkommen med en fundering