Bild: Lars Schröder/TT, Marko Säävälä/TT

Nu blir det enklare, billigare och säkrare för innovatörer att ta tillvara sina idéer, skriver näringsminister Ebba Busch (KD) och justitieminister Gunnar Strömmer (M) på DI Debatt. På torsdagen trädde ett enhetligt patentsystem i kraft i 17 av EU-länderna.

”En central prioritering för det svenska EU-ordförandeskapet har varit att stärka unionens konkurrenskraft och förbättra villkoren för företagande. För att det ska bli enklare att driva företag inom EU måste regelverken för patent vara robusta, effektiva och attraktiva”, skriver näringsminister Ebba Busch (KD) och justitieminister Gunnar Strömmer (M) på DI Debatt.

Genom det nya patentsystem som 17 av EU:s 27 länder nu inför blir det genom en enda begäran få patentskydd i nästan hela EU, menar de och påtalar att det finns många fördelar. Det handlar bland annat om stärkt konkurrenskraft, att det blir enklare för små företag att etablera sig på EU:s inre marknad och en ”betydande ekonomisk utveckling”.

”Sverige är ett starkt innovationsland. Räknat per capita är Sverige det EU-land som förra året registrerade flest europeiska patent. Det här är en stor vinst för EU, men i högsta grad också för Sverige som industrination”, avslutar debattörerna.

DI Debatt: Efterlängtad patentreform är stor framgång för svenskt EU-engagemang

Comments are closed