almi

  Espacenet

  EPO tillhandahåller högkvalitativa patent och effektiva tjänster som främjar innovation, konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt

  Ny Teknik

  Dagens Media – AI

  Forskning.se

  • Hopp för strömming på borden, trots gifterna

   Sillen på våra smörgåsbord är hotad – av både gifter och storskaligt fiske. Men med en smartare fiskestrategi kan strömmingen öka igen i Östersjön. Bestånden kan kartläggas på genetisk väg och det finns metoder för att minska gifthalterna. Det finns alltså hopp om att vi ska kunna äta mer av den. The post Hopp för strömming på borden, trots gifterna appeared first on forskning.se.

  • Barn stressas av bedövning vid tandvård

   Bedövningssprutor i munnen när tänder dras ut i samband med tandreglering – det ger starka stresspåslag hos barn. I en studie från Göteborgs universitet prövades en teknik som mätte stressnivåer hos 14-16-åringar under tandvårdsbehandling. The post Barn stressas av bedövning vid tandvård appeared first on forskning.se.

  • Vila inte alltid bäst vid utmattningsyndrom

   I en ny avhandling vid Uppsala universitet ifrågasätts det traditionella synsättet på utmattningssyndrom. – Det saknas etablerade evidensbaserade modeller för psykologisk behandling av utmattningssyndrom. Begreppen återhämtning och stress är så vedertagna i vår samtid att det är svårt att kritiskt granska dem, säger Jakob Clason van de Leur, som nyligen disputerat i psykologi vid Uppsala The post Vila inte alltid bäst vid utmattningsyndrom appeared first on forskning.se.

  • Bra vård börjar med personalen

   Framtidens äldreomsorg står inför flera stora utmaningar. Den kanske viktigaste handlar om att lyssna på och ta hand om personalen. Det stärker kvaliteten och gynnar i slutändan de äldres hälsa och välbefinnande, visar forskning. The post Bra vård börjar med personalen appeared first on forskning.se.

  • AI-kamera hjälper till att hitta allvarliga infektioner

   Snart räcker det kanske att skanna ansiktet för att mäta puls, andning och blodtryck. Tekniken kan bli ett framtida hjälpmedel för att snabbt bedöma svårighetsgrad vid akut infektion och andra tillstånd, visar en avhandling vid Göteborgs universitet. The post AI-kamera hjälper till att hitta allvarliga infektioner appeared first on forskning.se.

  Företagarna