Smartare tillsammans

 

Svenska Uppfinnareföreningen har till syfte att verka för främjandet av innovationsklimatet och i synnerhet den enskilde individens möjlighet att bidra till den framtida förnyelsen och välståndsutvecklingen i samhället. Verksamheten står på ideella grunder är allmännyttig och partipolitiskt obunden.

Föreningen grundades 1886 av den välkände patentingenjören och ballongfararen Salomon August Andrée. Det gör Svenska Uppfinnareföreningen till världens äldsta uppfinnarförening.

Svenska Uppfinnareföreningen bildar ett nätverk där målgruppen uppfinnare och småföretagare har tillgång till, och stödjer varandra, med kompetenslyft, rådgivning, coachning, mentorer, problemlösning, förebilder och inspiration.

Verksamhet:

Svenska Uppfinnareföreningen har det nationella samordnande kansliet i Stockholm. Medlemsföreningar som vår finns runt om i Sverige, från Malmö i söder till Boden i norr. Föreningarna är anslutna till riksföreningen men med egen styrning av verksamhet och så även finansiering.

 

Verksamhet regionalt

Medlemsföreningarna driver sin egen verksamhet och är ett nätverk av uppfinnare, småföretagare och intressenter som stödjer varandra med rådgivning, coachning, mentorskap, problemlösning, kunskap och inspiration. Föreningarna har olika grunder för att driva sin verksamhet och variationen är stor.

Nya idéer är grunden...

Med insikt om att uppfinningar och nya idéer är grunden till att företag startar, utvecklas, växer och skapar sysselsättning, organiserar vi omfattande hjälp och rådgivning bland de ideella krafterna.
Vi samlar alla Sveriges uppfinnare oavsett var de befinner sig i utvecklingsstadiet av en uppfinning, och i förekommande fall i projektgrupper för effektiv support och hjälp för andra som bara är på idéstadiet.

Svenska Uppfinnareföreningen med lokala medlemsföreningar är den organisation i Sverige som beaktar och tar tillvara den fria uppfinnarens intressen.

Salomon August André

Svenska Uppfinnareföreningen är världens äldsta uppfinnareförening, den grundades 1886 av den välkände polarfararen och patentingenjören Salomon August Andrée. 

Andrée deltog 1882-1883 i den svenska meteorologiska expeditionen till Spetsbergen och ledde de luftelektriska experimenten. 1884 blev han utnämnd till överingenjör på Patentbyrån och två år senare grundade han Svenska Uppfinnareföreningen (SUF). Han var också 1886-1889 överlärare i experimentalfysik vid Tekniska högskolan. Sedan han av Vetenskapsakademien och stiftelsen Lars Hiertas minne fått bidrag till vetenskapliga ballongfärder, gjorde han den 16 juli 1893 en sådan från Stockholm