Medlemsavgift

300 kr

I Svenska Uppfinnareföreningen i Helsingborg blir du en resurs och medlem bland andra i ett nätverk av uppfinnare och rådgivare.
Medlemsavgiften är för närvarande 300 kronor. Betalar du din medlemsavgift före den sista oktober så gäller ditt medlemskap resten av året.
Om du däremot kommer med sent på året och betalar efter den sista oktober, så är du med året ut samt året efter.

Vi behöver dina kontaktuppgifter och lite annat för att vi skall förstå hur du vill vara medlem och hur vi kan hjälpa varandra.