SvD har kartlagt och kunnat avslöja flera forskare från Kina som har tydliga kopplingar till Kinas militär. De har under många år samarbetat i forskning och haft utbyten med Sverige.

Säkerhetspolitisk förståelse ska spela större roll när universitetsstyrelser utses. Det säger utbildningsminister Mats Persson (L). Bland annat vill han motverka att ”svenska patent försvinner utomlands”.

Foto: Stina Stjernkvist

Universitetsstyrelserna svarar inför regeringen hur lärosätet bedriver sin verksamhet. Flera av ledamöterna i styrelserna, bland andra ordföranden, utses av regeringen.

– Traditionellt sett har universitetsstyrelserna dominerats av före detta politiker och det är uppenbart att läget kräver att vi också tittar på andra typer av kompetens, säger utbildningsminister Mats Persson (L).

Nu har ett arbete att se över kriterierna inletts på utbildningsdepartementet.

– Jag vill inte föregå det, men det är klart att det kan handla om personer som har egen forskarerfarenhet inom säkerhetspolitiska frågor eller som har sådan erfarenhet från andra myndigheter eller annan verksamhet, säger Mats Persson.

Bakgrunden säger han handlar om att världen befinner sig i ett nytt säkerhetspolitiskt läge, med Kina, Iran och Ryssland som utmanar västvärlden. Men det finns fler skäl till att ministern vill se över systemet.

– De rapporteringar och granskningar som svensk media, inte minst Svenska Dagbladet, har gjort av hur arbetet med säkerhetspolitiska frågor fungerar på universiteten.

Läs vidare - Svenska Dagbladet

Categories:

Tags:

Comments are closed