Idag finns i princip inget stöd till fristående idébärare och uppfinnare som befinner sig i startskedet.

Uppfinnare och idébärare är ryggraden i svensk innovation. Deras kreativitet driver fram nya idéer och lösningar. Vi behöver uppmärksamma deras viktiga roll och stötta dem på rätt sätt.

Politiken måste göra det enklare för fristående idébärare och uppfinnare att delta i innovationsprocessen. Låt oss inkludera fler i framtidens innovation. Svenska Uppfinnareföreningen (SUF) och Göteborgs Uppfinnareförening (GUF) står redo att hjälpa. Låt oss gemensamt stärka Sveriges innovationskraft.

SUF och GUF står redo att skala upp sina verksamheter för att öka Sveriges konkurrenskraft.

Läs hela remissen i en nedladdningbar PDF

Tags:

Comments are closed