Ledordet för vårt arbete är engagemang.

Målet för den tid vi lägger ner i styrelsearbetet är att du som medlem skall få allt detta vi exponerar på hemsida och sociala medier. Att vara medlem i Svenska Uppfinnareförening i Helsingborg innebär också att du är medlem på Riksplanet med alla rättigheter och fördelar med evenemang, konsultation och utbildningar.

Hans Lindblom

Ordförande, ansv. Utbildning & Rådgivning

Ingenjör elektronik, Diplomerad marknads-ekonom DIHM. Hans är i processen mot ett patent och refererar gärna med rådgivning.

Christian Moe

Ledamot, ansv. Medlem & Samråd

Christian har en idé han vill utveckla och är på gång. Han är vår säkerhetskoordinator och noga med att skydda och säkra hantaeringen av GDPR och vår IT-miljö.

Ilija Kljajic

Kassör, ansv. Ekonomi & Finans

Beteendevetare med intresse av utvecklingsprocesseroch kreativitet. Alltid närvarande och problemlösare för det mesta. Ilija har inga uppfinningar än...

Torkel Wadström

Ledamot, ansv. Student, Universitet & Högskola

Med. Doktor och även verksam inom el, medicinteknik, mat, IPR. Aktiv uppfinnare med ett 20-tal uppfinningar. Erfaren i kontakter med patentbyråer.

Olle Lilliér

Ledamot, ansv. Skola och Studenter

Lärare med lång erfarenhet inom både företagsvärlden samt föreningslivet både som ordförande, VD. På gång med ett amerikanskt patent.

Ulf Soldéus

Ledamot, ansv. Energi och Ambassadör

Ingenjör med fokus på reaktorsäkerhet. Rådgivande inom yttre miljö såväl som arbetsmiljö, kvalitet och kärnkraftsfrågor.

Anita Åkesson

Senior Adviser

Ekonom och diplomerad uppfinnare och med 4 års erfarenhet som ordförande i föreningen. Anita är 3D-spesialist och har ett patent.

Vakant

Ledamot

Vi tycker att det finns plats för fler i styrelsen och tiden får visa på engagerade medlemmar.

Vakant

Ledamot

Vi tycker att det finns plats för fler i styrelsen och tiden får visa på engagerade medlemmar.