Bild: Lars Schröder/TT, Marko Säävälä/TT
”En central prioritering för det svenska EU-ordförandeskapet har varit att stärka unionens konkurrenskraft och förbättra villkoren för företagande. För att det ska bli enklare att driva företag inom EU måste regelverken för patent vara robusta, effektiva och attraktiva”, skriver näringsminister Ebba Busch (KD) och justitieminister Gunnar […]