Svenska Uppfinnareföreningen är en av fyra stiftare av Tekniska Museet. Där finns det mycket att upptäcka och inspireras av som uppfinnare.

Sverige har en diger samling framstående uppfinnare som vi tar tillfället i akt att länka till muséet...
Att göra en lista över viktiga uppfinnare och innovatörer är en stor uppgift, vi känner helt enkelt inte till alla som haft betydelse. Ofta berättar källorna om de personer som varit mest framgångsrika och om män oftare än om kvinnor.

Här presenterar vi några viktiga uppfinnare från olika tider som finns representerade i museets samlingar och där deras livsverk har påverkat många människor. Vissa har uppfunnit innovationer vi använder varje dag, andra har med sina konstruktioner startat företag som lever än idag och har tusentals anställda.

Tekniska museet lät medborgarna välja de 100 viktigaste uppfinningarna / innovationerna genom tiderna. I statistiskt säkerställda undersökningar svarade vuxna samt skolelever i årskurs sex på vilka de anser vara tidernas viktigaste uppfinningar. Här presenterar vi dessa.

Svenska uppfinnare

100 Uppfinningar