Från idé till färdig lösning - presentationer med olika tema, på video

  • Innovationsstödet EIP-Agri inom jordbruk
  • På verksamt.se samlar myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen, Bolagsverket m.fl.

......................................................

Uppfinnare - Inspiration

  • Ett par videofilmer med Håkan Lans

......................................................

AI strömmar in med en oerhörd hastighet

  • Världens mest avancerade mänskliga robot
  • En inblick i vad ChatGPT är och hur det fungerar
  • AI-Google education. Oavsett om du lär dig koda eller om du är en erfaren utövare av maskininlärning...,

......................................................